fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje:

 • zasady zarządzania danymi osobowymi osób zainteresowanych usługami KANDO ARCHITECTS s.c. — także tych, które weszły w kontakt i przekazały swoje dane kontaktowe i/lub osobowe drogą inną niż poprzez stronę internetową kando.studio, w tym w szczególności poprzez reklamy KANDO ARCHITECTS s.c. w sieciach społecznościowych typu Facebook, Instagram itp.,
 • zasady zarządzania danymi osobowymi użytkowników oraz zasady wykorzystywania plików cookie i innych technologii w ramach strony internetowej kando.studio.

Niniejsza polityka prywatności nie opisuje zasady zarządzania danymi kontaktowymi i/lub osobowymi klientów KANDO ARCHITECTS s.c. Zasady te są regulowane przez umowy zawarte pomiędzy KANDO ARCHITECTS s.c., a poszczególnymi klientami.

 

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator — KANDO ARCHITECTS s.c., ul. Srebrnych Świerków 7/5, 02‑757 Warszawa, NIP 952‑216‑55‑26.
 • Strona — strona internetowa dostępna pod adresem www.kando.studio.
 • Użytkownik — każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie i/lub w z poziomu reklam Administratora w serwisach społecznościowe typu Facebook, Instagram itp.
 2. Przedmiotowe formularze mogą dotyczyć np. zapytania ofertowego bądź zapisu na newsletter przez Użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są w celu i na zasadach określonych w danym formularzu.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 

§3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych i marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka — w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs — w celu analizy statystyk Strony.

 

§5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.